CHỐT SỐ ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC

CHỐT SỐ ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC

 •♥• MUA NGAY ĐỘC THỦ LÔ, PHÍ: 200.000 Đ•♥•

•♥• Cam kết luôn luôn chính xác trên 85%, phù hợp với các AE đánh lớn, đánh bại chủ lô ngay hôm nay.

THỐNG KÊ CẦU LÔ ĐỘC THỦ

Ngày chốt VIP ĐỘC THỦ Kết quả
ĐÃ ÚP SỐ •♥•
21/06/2017 16 ăn lô 16
20/06/2017 72 trượt
19/06/2017 65 trượt
18/06/2017 62 trượt
17/06/2017 30 trượt
16/06/2017 34 trượt
15/06/2017 95 ăn lô 95
14/06/2017 89 ăn lô 89
13/06/2017 61 ăn lô 61
12/06/2017 61 trượt
11/06/2017 19 trượt
10/06/2017 73 trượt
09/06/2017 80 ăn lô 80
08/06/2017 03 trượt
07/06/2017 49 ăn lô 49
06/06/2017 42 trượt
05/06/2017 75 ăn lô 75
04/06/2017 71 trượt
03/06/2017 75 trượt
02/06/2017 42 trượt
01/06/2017 83 trượt
31/05/2017 34 trượt
30/05/2017 11 trượt
29/05/2017 74 trượt
28/05/2017 38 ăn lô 38
27/05/2017 08 trượt
26/05/2017 19 trượt
25/05/2017 89 ăn lô 89
24/05/2017 71 ăn lô 71x2
23/05/2017 36 ăn lô 36
22/05/2017 15 ăn lô 15
21/05/2017 06 ăn lô 06
20/05/2017 43 ăn lô 43
19/05/2017 58 ăn lô 58
18/05/2017 28 ăn lô 28
17/05/2017 24 ăn lô 24
16/05/2017 38 ăn lô 38
15/05/2017 69 trượt
14/05/2017 69 ăn lô 69
13/05/2017 06 trượt
12/05/2017 78 ăn lô 78
11/05/2017 45 trượt
10/05/2017 21 ăn lô 21
09/05/2017 64 ăn lô 64
08/05/2017 29 ăn lô 29
07/05/2017 43 ăn lô 43
06/05/2017 86 ăn lô 86
05/05/2017 58 ăn lô 58
04/05/2017 41 ăn lô 41
03/05/2017 30 ăn lô 30
02/05/2017 36 ăn lô 36
01/05/2017 21 trượt
30/04/2017 21 trượt

CHỐT SỐ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

 ❾❾ MUA NGAY BẠCH THỦ LÔ, PHÍ: 200.000 Đ❾❾

❾❾ Cam kết luôn luôn chính xác trên 85%, phù hợp với các AE đánh lớn, đánh bại chủ lô ngay hôm nay.

THỐNG KÊ CẦU LÔ BẠCH THỦ

Ngày chốt VIP BẠCH THỦ Kết quả
ĐÃ ÚP SỐ •♥•
21/06/2017 80 ăn lô 80x2
20/06/2017 02 trượt
19/06/2017 15 ăn lô 15
18/06/2017 81 ăn lô 81x2
17/06/2017 94 trượt
16/06/2017 65 trượt
15/06/2017 57 trượt
14/06/2017 01 ăn lô 01
13/06/2017 31 trượt
12/06/2017 31 ăn lô 31
11/06/2017 74 ăn lô 74
10/06/2017 40 trượt
09/06/2017 27 trượt
08/06/2017 50 trượt
07/06/2017 07 trượt
06/06/2017 93 ăn lô 93
05/06/2017 93 trượt
04/06/2017 85 ăn lô 85
03/06/2017 11 trượt
02/06/2017 53 ăn lô 53x2
01/06/2017 55 trượt
31/05/2017 54 ăn lô 54x2
30/05/2017 70 trượt
29/05/2017 07 ăn lô 07
28/05/2017 10 trượt
27/05/2017 61 ăn lô 61
26/05/2017 14 ăn lô 14
25/05/2017 20 trượt
24/05/2017 09 ăn lô 09
23/05/2017 72 trượt
22/05/2017 27 ăn lô 27
21/05/2017 24 ăn lô 24
20/05/2017 75 ăn lô 75
19/05/2017 76 ăn lô 76
18/05/2017 41 ăn lô 41
17/05/2017 58 ăn lô 58
16/05/2017 49 trượt
15/05/2017 49 ăn lô 49
14/05/2017 44 ăn lô 44
13/05/2017 78 trượt
12/05/2017 89 trượt
11/05/2017 72 trượt
10/05/2017 05 ăn lô 05
09/05/2017 15 ăn lô 15
08/05/2017 43 78 trượt
07/05/2017 75 ăn lô 75
06/05/2017 38 ăn lô 38
05/05/2017 29 ăn lô 29
04/05/2017 26 ăn lô 26
03/05/2017 19 trượt
02/05/2017 48 ăn lô 48
01/05/2017 91 trượt
30/04/2017 66 ăn lô 66

CHỐT SỐ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 ❾❾ MUA NGAY SONG THỦ LÔ, PHÍ: 200.000 Đ❾❾

❾❾ Cam kết luôn luôn chính xác trên 85%, phù hợp với các AE đánh lớn, đánh bại chủ lô ngay hôm nay.

THỐNG KÊ CẦU SONG THỦ LÔ

Ngày chốt VIP SONG THỦ Kết quả
ĐÃ ÚP SỐ •♥•
21/06/2017 06 79 trượt
20/06/2017 23 87 ăn lô 87
19/06/2017 17 54 trượt
18/06/2017 11 93 ăn lô 11x2
17/06/2017 22 79 ăn lô 22
16/06/2017 04 74 ăn lô 04
15/06/2017 07 56 trượt
14/06/2017 41 79 ăn lô 41
13/06/2017 27 65 ăn lô 65x2
12/06/2017 03 87 ăn lô 87
11/06/2017 18 53 ăn lô 53x2
10/06/2017 23 94 ăn lô 94
09/06/2017 05 55 trượt
08/06/2017 02 64 ăn lô 64
07/06/2017 07 96 trượt
06/06/2017 09 79 ăn lô 09
05/06/2017 21 78 ăn lô 78x2
04/06/2017 11 97 ăn lô 97
03/06/2017 21 46 ăn lô 21 46
02/06/2017 15 89 ăn lô 15 89
01/06/2017 48 78 ăn lô 48 78
31/05/2017 47 82 ăn lô 82x2
30/05/2017 17 95 ăn lô 17 95
29/05/2017 32 91 ăn lô 32 91
28/05/2017 13 74 ăn lô 13 74
27/05/2017 46 50 trượt
26/05/2017 35 59 ăn lô 35 59
25/05/2017 46 93 ăn lô 46 93
24/05/2017 03 61 trượt
23/05/2017 33 72 trượt
22/05/2017 08 84 trượt
21/05/2017 02 72 ăn lô 02
20/05/2017 36 77 trượt
19/05/2017 08 68 ăn lô 08
18/05/2017 12 81 trượt
17/05/2017 24 68 ăn lô 24
16/05/2017 17 61 ăn lô 61x2
15/05/2017 29 87 ăn lô 29
14/05/2017 24 49 ăn lô 24 49
13/05/2017 32 56 trượt
12/05/2017 04 92 ăn lô 04 92x2
11/05/2017 27 57 trượt
10/05/2017 03 75 ăn lô 75
09/05/2017 39 76 ăn lô 39 76
08/05/2017 41 63 trượt
07/05/2017 37 94 ăn lô 37 94
06/05/2017 10 71 ăn lô 10 71
05/05/2017 32 79 ăn lô 32 79
04/05/2017 19 55 ăn lô 19x2 55
03/05/2017 47 79 trượt
02/05/2017 23 89 ăn lô 23
01/05/2017 03 46 ăn lô 03 46
30/04/2017 14 83 ăn lô 14 83

CHỐT SỐ XIÊN 2 MIỀN BẮC

 ❾❾ MUA NGAY XIÊN 2, PHÍ: 200.000 Đ❾❾

❾❾ Cam kết luôn luôn chính xác trên 85%, phù hợp với các AE đánh lớn, đánh bại chủ lô ngay hôm nay.

THỐNG KÊ CẦU XIÊN 2

Ngày chốt VIP XIÊN 2 Kết quả
ĐÃ ÚP SỐ •♥•
21/06/2017 20 58 ăn lô 20
20/06/2017 31 92 ăn lô 31
19/06/2017 26 79 trượt
18/06/2017 00 62 ăn lô 00x2
17/06/2017 46 80 ăn lô 46
16/06/2017 40 73 trượt
15/06/2017 20 85 ăn lô 85
14/06/2017 12 71 trượt
13/06/2017 26 69 trượt
12/06/2017 18 69 trượt
11/06/2017 41 71 trượt
10/06/2017 48 82 ăn lô 48x2
09/06/2017 37 82 ăn lô 37
08/06/2017 29 96 trượt
07/06/2017 00 81 trượt
06/06/2017 04 54 ăn lô 04x2 54x2
05/06/2017 12 70 trượt
04/06/2017 37 89 trượt
03/06/2017 05 69 ăn lô 05x2 69
02/06/2017 08 50 ăn lô 08 50
01/06/2017 30 74 ăn lô 30 74
31/05/2017 00 79 ăn lô 79
30/05/2017 39 54 ăn lô 39 54
29/05/2017 07 59 ăn lô 07 59
28/05/2017 08 82 ăn lô 08 82
27/05/2017 32 71 ăn lô 32 71
26/05/2017 31 94 trượt
25/05/2017 26 50 ăn lô 26 50
24/05/2017 02 91 ăn lô 02 91
23/05/2017 40 77 ăn lô 40 77
22/05/2017 45 63 ăn lô 45 63
21/05/2017 27 63 ăn lô 27 63x2
20/05/2017 07 64 ăn lô 07 64
19/05/2017 11 83 ăn lô 11 83
18/05/2017 36 80 ăn lô 36 80
17/05/2017 31 69 ăn lô 31 69
16/05/2017 47 90 ăn lô 47 90
15/05/2017 29 86 ăn lô 29 86
14/05/2017 03 93 ăn lô 03 93
13/05/2017 12 56 ăn lô 12
12/05/2017 10 93 ăn lô 10x2
11/05/2017 40 78 trượt
10/05/2017 32 86 ăn lô 32 86
09/05/2017 09 51 ăn lô 09 51
08/05/2017 01 38 85 trượt
07/05/2017 29 67 ăn lô 29 67
06/05/2017 45 87 ăn lô 45x2
05/05/2017 12 46 ăn lô 12 46
04/05/2017 32 88 ăn lô 32 88x2
03/05/2017 48 59 trượt
02/05/2017 24 61 trượt
01/05/2017 48 76 ăn lô 48 76x2
30/04/2017 12 47 ăn lô 12 47

CHỐT SỐ XIÊN 3 MIỀN BẮC

 ❾❾ MUA NGAY XIÊN 3, PHÍ: 200.000 Đ❾❾

❾❾ Cam kết luôn luôn chính xác trên 85%, phù hợp với các AE đánh lớn, đánh bại chủ lô ngay hôm nay.

THỐNG KÊ CẦU XIÊN 3

08/05/2017 43 ăn lô 43
Ngày chốt VIP XIÊN 3 Kết quả
ĐÃ ÚP SỐ •♥•
21/06/2017 28 48 87 trượt
20/06/2017 18 65 68 ăn lô 68
19/06/2017 04 45 90 ăn lô 04
18/06/2017 23 43 83 ăn lô 43 83
17/06/2017 08 40 97 ăn lô 97
16/06/2017 07 53 90 trượt
15/06/2017 14 54 85 ăn lô 85
14/06/2017 01 62 91 ăn lô 01 62
13/06/2017 25 36 89 ăn lô 36
12/06/2017 17 34 89 ăn lô 89
11/06/2017 19 50 72 trượt
10/06/2017 19 42 89 ăn lô 42 89
09/06/2017 21 48 68 trượt
08/06/2017 13 61 89 ăn lô 13 61
07/06/2017 04 62 76 ăn lô 62 76
06/06/2017 28 35 78 ăn lô 28
05/06/2017 06 42 75 ăn lô 06 75
04/06/2017 15 50 75 ăn lô 15 50
03/06/2017 28 45 84 ăn lô 45x2 84
02/06/2017 15 46 75 ăn lô 15 46 75
01/06/2017 15 40 91 ăn lô 15 91
31/05/2017 09 46 85 trượt
30/05/2017 14 51 69 ăn lô 14 51
29/05/2017 22 59 98 ăn lô 22 59 98
28/05/2017 38 53 95 ăn lô 38 53 95
27/05/2017 27 47 94 ăn lô 27 47 94
26/05/2017 21 50 72 ăn lô 21 50 72
25/05/2017 29 38 81 ăn lô 29 38 81
24/05/2017 24 41 80 ăn lô 24 41 80
23/05/2017 14 36 90 ăn lô 14 36 90x2
22/05/2017 04 36 78 ăn lô 78
21/05/2017 23 54 84 ăn lô 84x2
20/05/2017 10 26 89 ăn lô 10 26 89
19/05/2017 30 48 92 ăn lô 30 48 92
18/05/2017 13 60 81 trượt
17/05/2017 01 29 92 ăn lô 01 29 92
16/05/2017 25 60 91 ăn lô 25
15/05/2017 24 36 62 ăn lô 24 36 62
14/05/2017 05 39 92 ăn lô 05 39x2
13/05/2017 13 26 54 ăn lô 13 26 54
12/05/2017 21 36 70 trượt
11/05/2017 18 37 79 ăn lô 18 37 79
10/05/2017 08 50 71 ăn lô 08
09/05/2017 22 48 85 trượt
08/05/2017 30 43 95 trượt
07/05/2017 01 38 85 trượt
06/05/2017 30 43 95 ăn lô 43 95
05/05/2017 00 39 89 trượt
04/05/2017 31 53 74 ăn lô 31x2 53 74
03/05/2017 11 43 89 trượt
02/05/2017 33 41 69 ăn lô 33
01/05/2017 30 50 63 ăn lô 30 50 63
30/04/2017 29 46 83 ăn lô 29 46 83

CHỐT SỐ ĐỀ MIỀN BẮC

 ❾❾ MUA NGAY SỐ ĐẶC BIỆT, PHÍ: 400.000 Đ❾❾

❾❾ Cam kết luôn luôn chính xác trên 85%, phù hợp với các AE đánh lớn, đánh bại chủ lô ngay hôm nay.

THỐNG KÊ CẦU SONG THỦ ĐỀ

Ngày chốt VIP ĐỀ MB Kết quả
ĐÃ ÚP SỐ •♥•
21/06/2017 32 70 trượt
20/06/2017 39 50 trượt
19/06/2017 06 83 trượt
18/06/2017 41 99 trượt
17/06/2017 30 65 trượt
16/06/2017 20 94 trượt
15/06/2017 22 77 trượt
14/06/2017 26 66 trượt
13/06/2017 28 74 trượt
12/06/2017 37 54 trượt
11/06/2017 21 69 ăn đề 21
10/06/2017 07 55 trượt
09/06/2017 45 79 trượt
08/06/2017 17 63 trượt
07/06/2017 16 54 trượt
06/06/2017 12 50 trượt
05/06/2017 09 72 trượt
04/06/2017 21 93 trượt
03/06/2017 46 78 ăn đề 46
02/06/2017 25 78 trượt
01/06/2017 06 90 trượt
31/05/2017 15 91 trượt
30/05/2017 37 69 trượt
29/05/2017 40 64 trượt
28/05/2017 10 67 trượt
27/05/2017 06 53 trượt
26/05/2017 43 57 trượt
25/05/2017 07 69 ăn đề 69
24/05/2017 02 87 trượt
23/05/2017 38 79 trượt
22/05/2017 01 61 trượt
21/05/2017 45 60 trượt
20/05/2017 17 31 ăn đề 31
19/05/2017 34 54 trượt
18/05/2017 22 62 trượt
17/05/2017 36 96 trượt
16/05/2017 36 97 trượt
15/05/2017 05 56 trượt
14/05/2017 12 87 ăn đề 87
13/05/2017 31 62 trượt
12/05/2017 46 71 trượt
11/05/2017 24 52 trượt
10/05/2017 16 63 trượt
09/05/2017 24 68 trượt
08/05/2017 47 69 trượt
07/05/2017 39 62 ăn đề 39
06/05/2017 30 88 trượt
05/05/2017 39 84 trượt
04/05/2017 24 59 trượt
03/05/2017 36 60 trượt
02/05/2017 07 63 trượt
01/05/2017 35 trượt
30/04/2017 76 94 ăn đề 76

CHỐT SỐ 3 CÀNG MIỀN BẮC

 ❾❾ MUA NGAY 3 CÀNG, PHÍ: 500.000 Đ❾❾

❾❾ Cam kết luôn luôn chính xác trên 85%, phù hợp với các AE đánh lớn, đánh bại chủ lô ngay hôm nay.

THỐNG KÊ CẦU 3 CÀNG MIỀN BẮC

Ngày chốt VIP 3 CÀNG Kết quả
ĐÃ ÚP SỐ •♥•
21/06/2017 278 534 trượt
20/06/2017 468 568 trượt
19/06/2017 068 978 trượt
18/06/2017 061 884 trượt
17/06/2017 281 912 trượt
16/06/2017 342 480 ăn càng 480
15/06/2017 408 882 trượt
14/06/2017 170 998 trượt
13/06/2017 467 839 trượt
12/06/2017 279 626 trượt
11/06/2017 345 812 trượt
10/06/2017 341 994 trượt
09/06/2017 230 538 trượt
08/06/2017 224 821 trượt
07/06/2017 125 905 trượt
06/06/2017 421 971 trượt
05/06/2017 420 648 ăn càng 420
04/06/2017 187 968 trượt
03/06/2017 392 801 trượt
02/06/2017 220 947 trượt
01/06/2017 259 809 trượt
31/05/2017 182 719 trượt
30/05/2017 404 960 trượt
29/05/2017 218 673 trượt
28/05/2017 364 577 trượt
27/05/2017 142 355 ăn càng 355
26/05/2017 285 974 trượt
25/05/2017 300 967 trượt
24/05/2017 023 610 trượt
23/05/2017 497 983 trượt
22/05/2017 144 752 ăn càng 752
21/05/2017 239 523 trượt
20/05/2017 426 700 trượt
19/05/2017 488 974 trượt
18/05/2017 177 811 trượt
17/05/2017 124 863 trượt
16/05/2017 194 794 ăn càng 794
15/05/2017 269 662 trượt
14/05/2017 101 738 trượt
13/05/2017 061 721 trượt
12/05/2017 110 571 trượt
11/05/2017 099 540 trượt
10/05/2017 022 996 trượt
09/05/2017 127 276 ăn càng 276
08/05/2017 100 962 trượt
07/05/2017 045 603 trượt
06/05/2017 302 943 trượt
05/05/2017 345 590 trượt
04/05/2017 065 924 trượt
03/05/2017 253 798 trượt
02/05/2017 433 801 trượt
01/05/2017 365 175 ăn càng 365
30/04/2017 066 777 trượt

Trang chủ

moi Dự đoán xsmb chính xác tới trên 90%, AE tham khảo nhé.

moi xsmb soi cầu Chuyên trang soi cầu uy tín – chất lượng nhất hiện nay.

moi Soi cầu xsmb Đã chốt số VÀNG CẦU LÔ VIP MIỀN NAM – Cam kết ăn chắc  bạch thủ lô.

moi Dự đoán kết quả xsmb tối nay SOI CẦU VIP – Siêu bạch thủ miền bắc – Bao lô độc thủ miền nam tuyệt đối chính xác

moi Dự đoán kqxsmb Bạch thủ lô – Thông tin tuyệt mật – Cam kết chính xác

moi xsmb dự đoán Chuyên song thủ, lô dàn, đề dàn, soi cầu bạch thủ Miền Bắc chính xác, uy tín.

moi Soi cầu xsmb chính xác 100 Cầu đẹp mỗi ngày – tự tin chiến thắng.

moi Soi cầu kết quả xổ sô Chỉ một con BẠCH THỦ duy nhất – giúp bạn vô bờ cập bến.

moi Tư vấn soi cầu Chuyên trang soi cầu lô – uy tín – chất lượng – mỗi ngày 1 cầu đẹp chính xác.

moi Dự đoán lô chính xác 100 Siêu bạch thủ miền bắc tuyệt đối chính xác hôm nay

moi Soi cầu lô chính xác 100 Chuyên tư vấn đặc biệt đầu đuôi – số 1 Việt Nam

moi Bao lô bạch thủ – Siêu VIP Miền Nam – Duy nhất 1 con

moi Ba Càng Miền Bắc – Chính xác tuyệt đối

moi Dàn lô – dàn đề – Ba càng – Song thủ lô – Thông tin tuyệt mật giúp quý khách tự tin chiến thắng