CHỐT SỐ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

CHỐT SỐ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

 ❾❾ MUA NGAY BẠCH THỦ LÔ, PHÍ: 200.000 Đ❾❾

❾❾ Cam kết luôn luôn chính xác trên 85%, phù hợp với các AE đánh lớn, đánh bại chủ lô ngay hôm nay.

THỐNG KÊ CẦU LÔ BẠCH THỦ

Ngày chốt VIP BẠCH THỦ Kết quả
ĐÃ ÚP SỐ •♥•
21/06/2017 80 ăn lô 80x2
20/06/2017 02 trượt
19/06/2017 15 ăn lô 15
18/06/2017 81 ăn lô 81x2
17/06/2017 94 trượt
16/06/2017 65 trượt
15/06/2017 57 trượt
14/06/2017 01 ăn lô 01
13/06/2017 31 trượt
12/06/2017 31 ăn lô 31
11/06/2017 74 ăn lô 74
10/06/2017 40 trượt
09/06/2017 27 trượt
08/06/2017 50 trượt
07/06/2017 07 trượt
06/06/2017 93 ăn lô 93
05/06/2017 93 trượt
04/06/2017 85 ăn lô 85
03/06/2017 11 trượt
02/06/2017 53 ăn lô 53x2
01/06/2017 55 trượt
31/05/2017 54 ăn lô 54x2
30/05/2017 70 trượt
29/05/2017 07 ăn lô 07
28/05/2017 10 trượt
27/05/2017 61 ăn lô 61
26/05/2017 14 ăn lô 14
25/05/2017 20 trượt
24/05/2017 09 ăn lô 09
23/05/2017 72 trượt
22/05/2017 27 ăn lô 27
21/05/2017 24 ăn lô 24
20/05/2017 75 ăn lô 75
19/05/2017 76 ăn lô 76
18/05/2017 41 ăn lô 41
17/05/2017 58 ăn lô 58
16/05/2017 49 trượt
15/05/2017 49 ăn lô 49
14/05/2017 44 ăn lô 44
13/05/2017 78 trượt
12/05/2017 89 trượt
11/05/2017 72 trượt
10/05/2017 05 ăn lô 05
09/05/2017 15 ăn lô 15
08/05/2017 43 78 trượt
07/05/2017 75 ăn lô 75
06/05/2017 38 ăn lô 38
05/05/2017 29 ăn lô 29
04/05/2017 26 ăn lô 26
03/05/2017 19 trượt
02/05/2017 48 ăn lô 48
01/05/2017 91 trượt
30/04/2017 66 ăn lô 66