CHỐT SỐ ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC

CHỐT SỐ ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC

 •♥• MUA NGAY ĐỘC THỦ LÔ, PHÍ: 200.000 Đ•♥•

•♥• Cam kết luôn luôn chính xác trên 85%, phù hợp với các AE đánh lớn, đánh bại chủ lô ngay hôm nay.

THỐNG KÊ CẦU LÔ ĐỘC THỦ

Ngày chốt VIP ĐỘC THỦ Kết quả
ĐÃ ÚP SỐ •♥•
21/06/2017 16 ăn lô 16
20/06/2017 72 trượt
19/06/2017 65 trượt
18/06/2017 62 trượt
17/06/2017 30 trượt
16/06/2017 34 trượt
15/06/2017 95 ăn lô 95
14/06/2017 89 ăn lô 89
13/06/2017 61 ăn lô 61
12/06/2017 61 trượt
11/06/2017 19 trượt
10/06/2017 73 trượt
09/06/2017 80 ăn lô 80
08/06/2017 03 trượt
07/06/2017 49 ăn lô 49
06/06/2017 42 trượt
05/06/2017 75 ăn lô 75
04/06/2017 71 trượt
03/06/2017 75 trượt
02/06/2017 42 trượt
01/06/2017 83 trượt
31/05/2017 34 trượt
30/05/2017 11 trượt
29/05/2017 74 trượt
28/05/2017 38 ăn lô 38
27/05/2017 08 trượt
26/05/2017 19 trượt
25/05/2017 89 ăn lô 89
24/05/2017 71 ăn lô 71x2
23/05/2017 36 ăn lô 36
22/05/2017 15 ăn lô 15
21/05/2017 06 ăn lô 06
20/05/2017 43 ăn lô 43
19/05/2017 58 ăn lô 58
18/05/2017 28 ăn lô 28
17/05/2017 24 ăn lô 24
16/05/2017 38 ăn lô 38
15/05/2017 69 trượt
14/05/2017 69 ăn lô 69
13/05/2017 06 trượt
12/05/2017 78 ăn lô 78
11/05/2017 45 trượt
10/05/2017 21 ăn lô 21
09/05/2017 64 ăn lô 64
08/05/2017 29 ăn lô 29
07/05/2017 43 ăn lô 43
06/05/2017 86 ăn lô 86
05/05/2017 58 ăn lô 58
04/05/2017 41 ăn lô 41
03/05/2017 30 ăn lô 30
02/05/2017 36 ăn lô 36
01/05/2017 21 trượt
30/04/2017 21 trượt